top of page
Search
  • Writer's picturePhanuthep Sutthithepthamrong

POST-PRODUCTION

Updated: Jan 4, 2021


VISUAL

การใช้เทคโนโลยี Unreal Engine ในการสร้างฉาก อนิเมชั่น และเทคนิคพิเศษด้านภาพ ด้วยความละเอียดเสมือนจริง ที่กำลังจะเข้ามาปฏิวัติการสรา้งภาพยนตร์ในระยะเวลาอันใกล้นี้ นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดงานด้านภาพ อย่างสงบูรณ์แบบ และมืออาชีพ เช่น Unigine, Charactor Creater, iClone, Davinci Resolve เป็นต้น
ตัวอย่างผลงานภาพบางส่วน ที่สร้างสรรค์โดยเทคโนโลยี Unreal Engine


AUDIO


เนื่องภาพยนตร์โลหิตรำพัน เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพและเพลงประกอบภาพยนตร์ โดยไม่มีบทสนทนา ดังนั้นการสร้างสรรค์ดนตรีประกอบในภาพยนตร์ จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับภาพยนตร์ เรื่องนี้เป็นอย่างมาก


เพิ่มคุณภาพด้านการออกแบบเสียง และเพลงประกอบในภาพยนตร์ ด้วย Music Composer ที่มีฝีมือระดับนานาชาติ อีกทั้งการใช้วงออเครสตร้าขนาดใหญ่ เพื่อรังสรรค์ เพลงประกอบในภาพยนตร์ให้ยิ่งใหญ่อลังการ ที่ควบคุมโดย Paul Ewing เพื่อคุณภาพภาพยนตร์ไทย ที่พร้อมจะประกาศศักดาบนเวทีนานาชาติ


คุณ Paul Ewing ที่นอกจากจะเป็นนักแสดงนำชายแล้ว ยังเป็นผู้รังสรรค์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

112 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page